NWB Finland Oy and Polar Spring Oy strengthen their cooperation – Aiming for domestic and international growth

(In Finnish Below)

NWB Finland Oy and Polar Spring Oy have signed a letter of intent, with the intention of proceed to a cooperation agreement by the end of this year. The purpose of the cooperation agreement would be to accelerate the growth of both companies in domestic and international markets.

The cooperation agreement to be concluded would include the modification of Polar Spring's production lines and machinery to function with NWB's packaging. In addition, the agreement would give NWB the right to sell Polar Spring’s spring water in NWB’s own packaging, both in Finland and internationally, as well as the right to sell Polar Spring's own products on foreign markets.

"The cooperation with Polar Spring supports NWB's international growth strategy and will accelerate sales faster than expected. Polar Spring is a great partner with whom we can continue to grow. Our strength in the international markets also supports Polar Spring's growth," says Heikki Hilpelä, CEO of NWB Finland Oy.

The use of new packaging supplied by NWB, and the sale of Finnish spring water packaged by Polar Spring, is scheduled to begin in spring 2022. Pilot sales projects are already running.

"We are actively keeping track on what kind of packaging is being developed for the markets. NWB has succeeded in reducing the amount of plastic in its packaging, and we hope that consumer perception towards the new products is positive. We want to be involved in the development of new ecological beverage packaging solutions, and we are happy to take them into our product range", says Niilo Pellonmaa, CEO of Polar Spring.

Planning Modified Production Lines

Koneikko Oy, owned by NWB Finland Oy, has started to design the modification intended for Polar Spring's BIB and PET lines. In the future, their production lines can be used both with packaging supplied by NWB as well as with other packaging already in use. Modifying existing production lines and machinery to suit different packaging is cost-effective and faster than building completely new production lines.

The internationally awarded beverage packaging (BIB) developed by NWB contains 72% less plastic than a traditional beverage bottle. The packaging takes up 35% less space in transportation and 90% less space in waste containers. The Combi PET bottle, developed by the company, also reduces the need for plastic by at least 50%, compared to a traditional PET bottle.

"Our products to be sold in the future include NWB beverage packaging, production machines, equipment and lines, as well as production line modification. In addition, the best water in the world", Hilpelä says, specifying NWB's future product offering.

 

NWB FINLAND OY (Ltd)

NWB Finland Oy sells patented, ecological beverage packaging, packaging machines and expert services to its customers. The company aims to grow into a global player in the beverage industry and significantly help reduce the international environmental burden.

KONEIKKO OY (Ltd)

Koneikko Oy, owned by NWB, is an innovative and versatile machine automation company founded in 1979 in Oulunsalo, Finland. The company specialises in production automation solutions for manufacturing and packaging industries.

During its over 40 years of operation, Koneikko Oy has implemented hundreds of new automation systems and delivered a significant number of used equipment to Finnish and foreign companies operating in all kinds of industries.

POLAR SPRING OY (Ltd)

Polar Spring Oy is a Finnish company founded in 2003 that focuses on the packaging, sale and marketing of genuine Finnish spring water. The company delivers spring water under its own brand (Polar Spring) as well asprivate label products under the customer's own brands, both in Finland and internationally.

More information:

Heikki Hilpelä, CEO, NWB Finland, +35840 042 8332, heikki.hilpela@nwb.fi

Niilo Pellonmaa, CEO, Polar Spring, +35850 0211902, niilo.pellonmaa@polarspring.com


 

NWB Finland Oy ja Polar Spring Oy vahvistavat yhteistyötään  –Tavoitteena kotimainen ja kansainvälinen kasvu

NWB Finland Oy ja Pola Spring Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen, jonka myötä on tarkoitus edetä yhteistyösopimukseen vielä tämän vuoden aikana. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on vauhdittaa molempien yritysten kasvua niin kotimaassa kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Solmittava yhteistyösopimus kattaisi Polar Springin tuotantolinjastojen ja koneiden modifioinnin NWB:n pakkauksille sopiviksi. Lisäksi sopimuksen myötä NWB saisi oikeuden myydä Polar Springin tuottamaa lähdevettä omissa pakkauksissaan niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä oikeuden myydä Polar Springin omia tuotteita ulkomaisilla markkinoilla.

”Yhteistyö Polar Springin kanssa tukee NWB:n kansainvälistä kasvustrategiaa, ja tulee vauhdittamaan myyntiä odotettua nopeammalla aikataululla. Polar Spring on toivottu ja hyvä yhteistyökumppani, jonka kanssa voimme jatkossakin kasvaa. Vahvuutemme kansainvälisillä markkinoilla tukee myös Polar Springin kasvua”, toteaa NWB Finland Oy:n toimitusjohtaja Heikki Hilpelä.

Uusien NWB:n toimittamien pakkausten käyttö, ja Polar Springin niihin pakkaaman kotimaisen lähdeveden myynti on tarkoitus aloittaa keväällä 2022. Myynnin pilottihankkeet ovat jo käynnissä.

”Seuraamme aktiivisesti sitä millaisia pakkauksia markkinoilla kehitetään. NWB on onnistunut pakkauksissaan vähentämään muovin määrää, ja toivomme kuluttajien ottavan uudenlaisen pakkauksen hyvin vastaan. Haluamme olla mukana ekologisten juomapakkausratkaisujen kehityksessä, ja otamme mielellään tällaisia pakkauksia tuotevalikoimaamme”, Polar Springin toimitusjohtaja Niilo Pellonmaa toteaa.

Tuotantolinjan suunnittelu käynnissä

NWB Finland Oy:n omistama Koneikko Oy on aloittanut Polar Springin BIB- ja PET-linjastojen modifiointisuunnittelun. Tulevaisuudessa tuotantolinjoja voidaan käyttää niin NWB:n toimittamien pakkausten kanssa kuin myös Polar Springillä jo käytössä olevien pakkausten kanssa. Olemassa olevien tuotantolinjojen ja koneiston modifiointi erilaisille pakkauksille sopiviksi on kustannustehokkaampaa ja nopeampaa kuin kokonaan uusien tuotantolinjojen rakentaminen.

NWB:n kehittämässä ja kansainvälisesti palkitussa juomapakkauksessa (BIB) on 72 % vähemmän muovia kuin perinteisessä juomapullossa. Pakkaus vie 35 % vähemmän tilaa kuljetuksissa ja 90 % vähemmän tilaa jäteastioissa. Myös yrityksen kehittämä Combi PET -pullo vähentää muovin tarvetta perinteiseen PET-pulloon verrattuna vähintään 50 %.

”Jatkossa myytäviä tuotteitamme ovat NWB-juomapakkaukset, tuotannon koneet, laitteet ja linjastot sekä linjastojen modifiointi. Lisänä suomalainen, maailman paras vesi”, Hilpelä tarkentaa NWB:n tulevaisuuden tuotetarjontaa.

 

NWB FINLAND OY

NWB Finland Oy myy asiakkailleen patentoituja, ekologisia juomapakkauksia, pakkauskoneita ja asiantuntijapalveluita. Yrityksen tavoitteena on kasvaa juoma-alan maailmanlaajuiseksi toimijaksi ja auttaa vähentämään kansainvälistä ympäristökuormitusta merkittävästi.

KONEIKKO OY

NWB:n omistama Oulunsalossa toimiva Koneikko Oy on vuonna 1979 perustettu innovatiivinen ja monipuolinen koneautomaatioalan yritys. Yritys on erikoistunut valmistavan ja pakkaavan teollisuuden tuotantoautomaatioratkaisuihin.

Yli 40-vuotisen toiminnan aikana Koneikko Oy on toteuttanut satoja uusia automaatiojärjestelmiä sekä toimittanut merkittävän määrän käytettyjä laitteita eri toimialoilla toimiville suomalaisille ja ulkomaalaisille yrityksille.

POLAR SPRING OY

Polar Spring Oy on vuonna 2003 perustettu suomalainen yhtiö, joka keskittyy aidon, kotimaisen lähdeveden pakkaamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Yritys toimittaa lähdevettä Asikkalassa sijaitsevalta tuotantolaitokselta omalla tuotemerkillään (Polar Spring) sekä Private Label -tuotteina asiakkaan omalla tuotemerkillä niin Suomeen kuin ulkomaillekin.

Lähdevesi on maakerrosten siivilöimää luonnollisesti maan pinnalle nousevaa vettä. Veden laatu varmistetaan monin nykyaikaisin menetelmin, kun vedet pakataan bag-in-boxeihin, pulloihin ja pikareihin uusissa nykyaikaisissa tuotantotiloissa.

Lisätietoa:

Heikki Hilpelä, toimitusjohtaja, NWB Finland, 040 042 8332, heikki.hilpela@nwb.fi

Niilo Pellonmaa, toimitusjohta, Polar Spring, 050 0211902, niilo.pellonmaa@polarspring.com

 

Latest news

2022-04-28

NWB started a new partnership in the Arabic countries

Read more arrow_forward
2022-04-14

NWB hires a new Sales and Marketing Assistant

Read more arrow_forward
2022-04-07

New NWB agency agreement for Swiss and Italian markets!

Read more arrow_forward
2022-04-05

NWB start sales in Spain and Portugal

Read more arrow_forward
2022-03-11

NWB Finland Oy and Polar Spring Oy strengthen their cooperation with a new agreement

Read more arrow_forward

We aim to make a difference