For Investors

The investors' page is in Finnish. If you're interested in investing to NWB Finland, please contact: osakeanti@nwb.fi  or buy our shares directly via this link

Lähde mukaan ekologisempaan tulevaisuuteen

NWB Finlandin perustana on ajatus siitä, että maailmanlaajuisen ympäristökuormituksen vähentäminen juomapakkausteollisuudessa on välttämätöntä. Muovisaaste on yksi planeettamme suurimmista ongelmista tällä hetkellä. Juomapakkauksemme vastaavat käytettävyyden, logistiikan ja kierrätyksen suurimpiin ongelmiin. 

On tullut aika siirtyä start-upista kasvuyritykseksi, joka aloittaa vahvan kasvun kansainvälisillä markkinoilla. Kiinnostus tuotteitamme kohtaan kasvaa ja käymme jo neuvotteluja ympäri maailman.

 

Klikkaa tästä MERKITSEMÄÄN ANTIA

Kysymyksiä? Ota yhteyttä: osakeanti@nwb.fi 

Tämä on NWB Finland

NWB Finland Oy

NWB Finland Oy on innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä juomapakkauksia, pakkauslinjoja ja suomalaista lähdevettä myyvä yhtiö. Yhtiö on kehittänyt ekologisen ja patentoidun Bevel- kartonkijuomapakkauksen, jossa on jopa 72 % vähemmän muovia. Lisäksi kartonkipakkaus, jonka ansiosta kuljetusliikennettä voidaan vähentää jopa 35 % ja jäteautoliikennettä jopa 90 %. Myös yhtiön toinen pakkausratkaisu Combi PET-pullo vähentää muovin tarvetta perinteiseen PET- pulloon verrattuna vähintään 50 %. Molemmat pakkausratkaisut sopivat erilaisten elintarviketeollisuuden nesteiden säilömiseen, kuten viinin, virvoitusjuomien ja veden.

 

NWB Bevel & Combi

Yhtiö on keskittynyt viime vuodet tuotekehitykseen, tekniseen suunnitteluun sekä patentointiin. Kaupallinen vaihe on nyt alkamassa uuden tiimin, uusien sopimusten ja yrityskaupan myötä. NWB:n liikevaihtoennuste vuodelle 2021 on yli 400 TEUR.

Yhtiön tavoitteena on kasvaa juoma-alan maailmanlaajuiseksi toimijaksi ja vähentää juoma- alan kansainvälistä ympäristökuormitusta merkittävästi. Markkina on iso, sillä pullotettua vettä myydään maailmanlaajuisesti päivittäin jopa 560 miljoonaa litraa. Yhtiö on asettanut päämarkkinoikseen Euroopan ja Pohjois-Amerikan. Yhtiön asiakkaita ovat juoma-alan yhtiöt.

Kasvua tuova yrityskauppa

NWB Finland ja toimiva johto ostivat alkuvuodesta Koneikko Oy:n koko osakekannan. Tällä hetkellä NWB omistaa Koneikosta 40 % ja osa tämän annin varoista on tarkoitus käyttää lopun 60 % maksamiseen.

Oulunsalossa toimiva Koneikko Oy on vuonna 1979 perustettu innovatiivinen ja monipuolinen koneautomaatioalan yritys. Koneikko Oy on erikoistunut valmistavan ja pakkaavan teollisuuden tuotantoautomaatioratkaisuihin. Yli 40-vuotisen toiminnan aikana Koneikko Oy on toteuttanut satoja uusia automaatiojärjestelmiä sekä toimittanut merkittävän määrän käytettyjä laitteita eri toimialoilla toimiville suomalaisille ja ulkomaalaisille yrityksille. Vuonna 2020 yhtiön liikevaihto oli 1,9 MEUR ja käyttökate 314 TEUR.

Yrityskaupan myötä NWB Finland Oy voi tarjota asiakkailleen kotimaisen lähdeveden ekologisissa pakkauksissa sekä niiden tuotantoon tarvittavat tuotantolinjastot.

Liiketoiminta-alueet ja strategia

Potentiaaliset liiketoimintamallit

Yrityskaupan myötä konsernilla on useampi potentiaalinen liiketoimintamalli. Yhtiö tulee keskittymään kolmeen eri liiketoimintasegmenttiin:

1. Pakkaukset

2. Tuotantolinjastojen suunnittelu, myynti ja huolto (Koneikko)

3. Veden myynti

Kaupallinen Private Label-tuotanto

NWB Finlandin ensimmäinen Combi-PET pullon kaupallinen Private Label-tuotanto suunnitellaan aloitettavaksi vuoden 2022 keväällä. Pilotin tuotantoarvio ensimmäiselle vuodelle on 3 miljoonaa pulloa. Kasvuodotukset ja potentiaali ovat suuret. Tuotteina ovat premium-lähdevesi sekä hapoilla että ilman 0,5l kokoisissa pulloissa. Asiakas on suomalainen, mutta tuotteen päämarkkina-alueina toimivat Yhdysvallat ja Kanada.

Aiesopimus Polar Spring Oy:n kanssa

Yhtiö on niin ikään solminut aiesopimuksen Polar Spring Oy:n kanssa. Lopullinen yhteistyösopimus astuu voimaan marraskuussa 2021. Solmittava yhteistyösopimus kattaa Polar Springin tuotantolinjastojen ja koneiden modifioinnin NWB:n pakkauksille sopiviksi Koneikko Oy:n toimesta. Lisäksi sopimuksen myötä NWB saa oikeuden myydä Polar Springin tuottamaa lähdevettä omissa pakkauksissaan niin Suomessa kuin ulkomailla, sekä oikeuden myydä Polar Springin omia tuotteita ulkomaisilla markkinoilla.

Koneikko

Koneikon osalta yhtiö aikoo vahvistaa kansainvälistä myyntiä NWB:n myyntiverkoston avulla. Kansainvälisen agenttiverkoston rakentaminen on aloitettu ja sen aktivointi tapahtuu yhtiön mukaan vielä vuoden 2021 lopulla. Ensimmäisessä vaiheessa agenttitoiminta aloitetaan Saksassa, Ranskassa, UK:ssa, Espanjassa, Italiassa, Sveitsissä, Puolassa ja Portugalissa. Koneikon liiketoiminta-alueet ovat jatkossakin tuotantolinjojen suunnittelu ja valmistus sekä käytettyjen koneiden kauppa ja huolto. Uutena liiketoiminta-alueena aloitetaan asiakkaiden pakkauslinjastojen modifiointi siten, että ne sopivat sekä NWB:n pakkauksille että asiakkaalla jo käytössä oleville pakkauksille.

Oma lähdevesituotanto ja myynti

Oma tuotanto ja toimitukset lähdevesituotteiden osalta on tavoitteena aloittaa keväällä 2022 kaikilla omilla pakkauksilla. Myynti ja tiedottaminen kansainvälisille markkinoille on jo aloitettu ja kiinnostus on yhtiön mukaan ollut suurta. Yhtiö tähtää suomalaisen veden myynnillä kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille.

Viisi syytä sijoittaa

Patentoidut innovaatiot

NWB:n ekologiset pakkaukset Combi ja Bevel on patentoitu. Lisäksi uusia patenttihakemuksia ollaan suunnittelemassa.

Valtava markkina

Maailmanlaajuinen vesi- ja pakkausmarkkina on erittäin suuri. Suomalaisen veden arvostus on korkealla ja se on tutkitusti maailman puhtainta.

Kaupalliseen vaiheeseen siirtyminen

NWB:n ensimmäiset asiakas- ja yhteistyösopimukset on allekirjoitettu ja tuotanto alkamassa vielä kuluvan vuoden aikana. Aiemmat vuodet on keskitytty tuotekehitykseen, tekniseen suunnitteluun ja patentointiin.

Tiimi

Uusi toimitusjohtaja Heikki Hilpelä aloitti tehtävät kuluvan vuoden huhtikuussa. Heikillä on yli 20 vuotta kokemusta kansainvälisestä juomabisneksestä. Lisäksi hallituksen jäsenillä on pitkä ja vankka kokemus juoma- ja elintarvikealalla.

Yrityskaupan tuomat mahdollisuudet

Yhtiön toteuttama yrityskauppa vaikuttaa erittäin järkevältä. Se tuo paitsi uskottavuutta, myös erittäin paljon mahdollisuuksia NWB:n pakkaustuotteiden myynnin osalta.

Tavoitteet ja annin varojen käyttö

Juoma-ala on murroksessa ja NWB haluaa olla toimialan edelläkävijänä näyttämässä suuntaa entistä ekologisempaan suuntaan. NWB:n visiona on olla kansainvälinen kokonaisvaltainen juoma-alan kasvuyritys, joka myy omia ekologisia pakkauksia, pakkauslinjastoja sekä suomalaista vettä.

Yhtiön tavoitteena on solmia lähivuosina sopimukset maailman suurimpien toimijoiden kanssa. Aktiivinen myyntityö aloitetaan vielä kuluvana vuonna agenttiverkoston rakentamisella. Yhtiö tavoittelee 30 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2024 mennessä.

Annilla kerättävät varat käytetään Koneikko Oy:n lopun 60% osakekannan maksamiseen, sekä myyntiin, markkinointiin ja kansainvälisen agenttiverkoston rakentamiseen.

Sijoita osakeantiin

 

  • Osakeannin koko: 12 500 osaketta (enintään 661 250 euroa)

  • Yrityksen pre-money valuaatio: 7 403 884 EUR

  • Osakkeen merkintähinta: 52,9 EUR

  • Minimimerkintämäärä: 19 osaketta (1 005,19 EUR)

  • Merkintäaika: Antia jatkettu 14.11.2021 saakka

Klikkaa tästä MERKITSEMÄÄN ANTIA

Kysymyksi? Ota yhteyttä: osakeanti@nwb.fi

We aim to make a difference